Բանբեր Մատենադարանի №31, 2021

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 76
  • Ֆայլի չափը 14.69 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 20.05.2022
  • Վերջին թարմացումը 20.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի №31, 2021

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Վահե Թորոսյան, Հայ-լատին եկեղեցական հարաբերությունների քաղաքական ենթահողը (XII-րդ դ. 30-40-ական թթ.)...5
Կարեն Մաթևոսյան, Անիի Մայր տաճարի շինարարական արձանագրության կարծեցյալ հիջրայի թվականի մասին...23

ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Գրիգորյան, Նորավանքի Ս. Աստվածածին եկեղեցին...41
Աշխեն Ենոքյան, Ստեփանոս եպիսկոպոս Առնջեցու մանրանկարչական արվեստը...69

ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ 900-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
(ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 10-11, 2020)
Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Մխիթար Գոշը և այլադավանների մկրտության խնդիրը Հայոց եկեղեցում...85
Թամարա Մինասյան, Նոր Գետիկի վարդապետարանը և գրչատունը...104
Լիլիթ Սարվազյան, Քրեական իրավունքի սկզբունքները և քրեաիրավական նորմերը Մխիթար Գոշի «Գիրք դատաստանի» աշխատության մեջ...125

ԳԵՎՈՐԳ ԱԲԳԱՐՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 100-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ՝ «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ» (ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 26-28, 2020) ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
Խաչիկ Հարությունյան, Գևորգ Աբգարյան-100. վաստակաշատ գիտնականը...145
Արսեն Հարությունյան, Տաթևի վանքապատկան Աղանձ գյուղը և նորահայտ եկեղեցու վիմագրերը...151
Օվսաննա Խաչատրյան, Հանելուկի ժանրը Հայսմավուրք ժողովածուներում...171
Դիանա Միրիջանյան, Հայաստանի միջնադարյան թաղման կառույցների պեղումները (անցյալը և ներկան)...181
Սաթենիկ Չուգասզյան, Նոր Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքի «Ահեղ Դատաստան» տեսարանը և դրա զուգահեռները հայ և համաշխարհային արվեստում...197
Դավիթ Նեագու, Հեթում Ա.-ը մոնղոլական կայսրության և Սուրբ Աթոռի միջև (անգլերեն)...210
Աննա Օնանյան, Ակնարկ մի քանի հայկական ծածկոցների և «Օսմանյան տեքստիլի» մասին...231
Գրետա Գասպարյան, Սպահանի Չեհել Սոթուն պալատի և խոջայական որոշ ապարանքների որմնանկարների գեղարվեստական ընդհանրությունները...240
Շողակաթ Դևրիկյան, Գրիգոր Տաթևացու վարքի հայսմավուրային խմբագրության պատկերային արտացոլումը XVIII դարի առաջին կեսի հրատարակությունների փորագրանկարներում...251

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Գոհար Մուրադյան, Հովհան Ոսկեբերանին վերագրված՝ «Հրաշալի է մեզ տաւնս այսաւր և պայծառագոյն» սկսվածքով Գրիգոր Լուսավորչի ներբողը (Ներսես Շնորհալու խմբագրմանը նախորդած՝ համառոտ տարբերակ)...262
Միհրան Մինասեան, Տէր Աբրահամ Ախալցխացիի անտիպ օրագրութիւնը (Պասրա-Իրաք, 1793-1795)...298

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Արամ Հակոբյան Վժանեցի, Մելքիսեթ Վարդապետ Վժանեցի (կենսագրական ակնարկ)...323

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գէորգ Տէր-Վարդանան, Հայերէն ձեռագրերի, ձեռագրացուցակների եւ ձեռագրատների նոր մատենագիտութիւն...336
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Ալիշանեան մի նոր գիտական-գրական կոթող...343

ԲԱՆԱՎԵՃ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Աւաղելի մի թիւրընկալման առիթով...350

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆՆԵՐ
Մարգարիտա Դարբինյան-Մելիքյան...365
Գրիգոր Բրուտյան...368
Արմեն Տեր-Ստեփանյան...373
Քնարիկ Տեր-Դավթյան...376

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ հանդեսի հոդվածների ձեվավորմանը վերաբերող պահանջներ...381

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N31