Placeholder Image

Բանբեր Մատենադարանի - ISSN 1829-054X


«Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր: Հանդեսի առաջին երկու համարները լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը: 1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած՝ հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում միջնադարյան մշակույթի տարբեր ոլորտների առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրություններ, բնագրերի հրապարակումներ և այլն: «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի յուրաքանչյուր հատորում այս կամ այն բաժնի առկայությունը կախված է հոդվածների բովանդակությունից: Դրանք հիմնականում հետևյալն են.

  • Պատմություն և աղբյուրագիտություն
  • Բանասիրություն
  • Արվեստ
  • Միջնադարյան բնագիտություն
  • Ձեռագրական ժառանգություն
  • Հրապարակումներ
  • Գիտաժողովների նյութեր
  • Գրախոսություններ

«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են կարևոր ուսումնասիրություններ, միջնադարյան երկերի թարգմանություններ, բացառիկ ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցներ և նշանակալից արխիվային փաստաթղթեր:

Placeholder Image

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Placeholder Image

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.