Placeholder Image

Բանբեր Մատենադարանի - ISSN 1829-054X


«Բանբեր Մատենադարանի» միջնադարագիտական, հայագիտական, ձեռագրագիտական հանդեսը լույս է տեսնում Մատենադարանի հիմնադրումից ի վեր: Հանդեսի առաջին երկու համարները լույս են տեսել 1941 և 1950 թվականներին և կոչվել «Գիտական նյութերի ժողովածու»: Այս ժողովածուներում հավաքված էին նախորդիվ Մատենադարանում տեղի ունեցած գիտաժողովների նյութերը: 1956 թվականին հրատարակված երրորդ համարից սկսած՝ հանդեսը կրում է այսօրվա անվանումն ու ընդգրկում միջնադարյան մշակույթի տարբեր ոլորտների առնչվող բազմաբնույթ ուսումնասիրություններ, բնագրերի հրապարակումներ և այլն: «Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսի յուրաքանչյուր հատորում այս կամ այն բաժնի առկայությունը կախված է հոդվածների բովանդակությունից: Դրանք հիմնականում հետևյալն են.
<ul>
<li>Պատմություն և աղբյուրագիտություն</li>
<li>Բանասիրություն</li>
<li>Արվեստ</li>
<li>Միջնադարյան բնագիտություն</li>
<li>Ձեռագրական ժառանգություն</li>
<li>Հրապարակումներ</li>
<li> Գիտաժողովների նյութեր</li>
<li>Գրախոսություններ</li>
</ul>
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդեսում հրատարակվել են կարևոր ուսումնասիրություններ, միջնադարյան երկերի թարգմանություններ, բացառիկ ձեռագրերի մասին հաղորդումներ, գիտության ու արվեստի տարբեր ոլորտների ձեռագրացուցակ-ուղեցույցներ և նշանակալից արխիվային փաստաթղթեր:

Placeholder Image

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Placeholder Image

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.