Բանբեր Մատենադարանի №30, 2020

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 80
  • Ֆայլի չափը 10.52 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 28.05.2020
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի №30, 2020

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Նարեկացիական 5-րդ ընթերցումներ 2019, հոկտեմբերի 23-24
Արուսյակ Թամրազյան, Բացման խոսք...5
Շահե Ծ. վրդ. Անանյան, Սաղմոսաց գրքի կիրառության առանձնահատկությունները Ս. Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան ողբերգութեան» երկում...11
Ռոբերտա Ռ. Էրուին, Սեր և սրբություն. Մտորումներ Երգ Երգոցից Գրիգոր Նարեկացու մեջբերումների մասին (անգլերեն)...25
Արուսյակ Թամրազյան, Խորհրդապատկերների կերտման որոշ առանձնահատկություններ Գրիգոր Նարեկացու տաղերում (Բ). Մարիամ-շարժվող տաճարի պատկերագործությունը լույսի (Շողակաթի) տեսիլում...41
Լիլիթ Հովսեփյան, «Երգ երգոցը» և Գրիգոր Նարեկացին...93
Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան, «Անոյշ եղանակաւ եւ ձայնիւ». Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ տաղերը – խօսք, խազ ու երաժշտութիւն դարերու ընդմէջէն...109
Ռոբերտա Էրուին, Նարեկացիագիտական նոր ուսումնասիրություն Արուսյակ Թամրազյան, Գրիգոր Նարեկացուն վերագրվող «Մեկնութիւն ‘Ո՞վ է դա’-ի» երկը. Երևան, Նաիրի, 2019...127

Արևելյան աղբյուրագիտությունը և պատմագրությունը ԻԱ դարասկզբի Հայաստանում. Հայագետ-արևելագետ Արամ Տեր-Ղևոնդյանի (1928-1988) ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերից (2019 թ. հունիս 20-22)
Նյուրա Հակոբյան, Քուստ-ի Կապկոհ վարչական միավորը և Դվինը (ըստ հնագիտական հետազոտությունների)...130
Աղավնի Ժամկոչյան, Դվինի ամիրայությունը և Շեդդադյանները...142

Պատմություն և աղբյուրագիտություն
Արամ Տեր-Ղևոնդյան, Առևտուրը և տնտեսական բարգավաճումը յոթերորդ դարի Հայաստանում...154
Կարեն Մաթևոսյան, Հոռոմոսի վանքը և գրչատունը...167
Գագիկ Դանիելյան, «Հաշիշիները» և Կիլիկիո հայոց արքաները...212
Մերի Քեշիշյան, Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի արխիվը. մահվան 50-րդ տարելիցի հիշատակին...230
Գառնիկ Հարությունյան, Սրբադասման նախաշավիղներով. մարտիրոսների պաշտամունքի որոշ կարգավորումների առանձնահատկությունները վաղ եկեղեցում...257
Սիրանուշ Ֆահրադյան, Դիտողություններ Կ. Պոլսի XIX դարի հայ պատրիարքների կնիքների մասին...267
Ստյոպա Պետոյան, Նոր փաստեր Շուշիում տպագրված առաջին գրքերի մասին...302

Բանասիրություն և գրականություն
Արամ Թոփչյան, «Ալեքսանդրի վեպի» հին հայերեն թարգմանության «միջանկյալ» և համառոտ խմբագրությունները...317
Աննա Արևշատյան, Ստեփանոս Սյունեցու վարքը որպես վաղքրիստոնեական Հայաստանի երաժշտական արվեստի արժեքավոր պատմական աղբյուր...348
Խաչիկ Հարությունյան, Գրիգոր Երևանցի՝ ԺԷ. դարի երկրորդ կեսի մի արդյունաշատ գրիչ. Բ. Գրչի հիշատակարանները...365
Հայկ Համբարձումյան, Որսորդությունը որպես ազնվական գործունեության տեսակ և հիպերմոտիվ՝ «Սասնա ծռեր» էպոսում և հայ միջնադարյան մատենագրության մեջ...387
Արմինե Մելքոնյան, Ղևոնդ վարդապետ Փիրղալեմյանի գործունեությունը և գրական ժառանգության խնդիրը (նորահայտ ինքնակենսագրականի առթիվ)...408
Արփինե Ավետիսյան, Ներսես Լամբրոնացու բանաստեղծական ժառանգության հունաբանությունները...421

Ձեռագրական ժառանգություն
Ներսէս (Վրէժ) Ներսէսեան, Յովհաննավանքում 1583 թուականին ընդօրինակուած մի ուշագրաւ Աւետարան...433
Արսեն Հարությունյան, Հին Երևանի և ներկա արվարձանների եկեղեցիներն իբրև գրչության կենտրոններ...455
Գայանե Թերզյան, Սանահինի գրչության կենտրոնը...480

Հրապարակումներ
Գոհար Մուրադյան, Հովհան Դամասկացուն վերագրված «Յաղագս հռովմէացւոց» երկը...505
Էլյա Սարիբեկյան, Պողոս Թորոսյան Տյուրիկեցին և Աստվածաշնչի Հոբի գրքի Ա և Բ գլուխների մեկնությունը...528

Գրախոսություններ
Ալբերտ Մուշեղյան, Ագաթանգեղոսի «Պատմության» ռուսերեն թարգմանությունը և հարակից հարցեր...562
Արսեն Հարությունյան, Հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններին նվիրված նոր ուսումնասիրություն...582

Բանավեճ
Կարեն Մաթևոսյան, Աշոտ Գ Ողորմածի Անիում թագադրվելու հարցի մասին...588

Մահախոսական
Արսեն Հարությունյան, Խաչիկ Հարությունյան, Արվեստագիտության երիտասարդ նվիրյալը (Ավետիս Ավետիսյանի հիշատակին)...601

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...605

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N30