Բանբեր Մատենադարանի №35, 2023

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 641
  • Ֆայլի չափը 7.60 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 06.09.2023
  • Վերջին թարմացումը 14.09.2023

Բանբեր Մատենադարանի №35, 2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԷՈՐԳ ՏԷՐ-ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ, Մաշտոցեան Մատենադարանի ձեռագրական հաւաքածուները (ժողովման պատմութեան համառօտ ուրուագիծ)...5
ՄԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Ղազար Ջահկեցու «Գիրք աղօթից»-Ի 1742-1744 թթ. տպագրված տարբերակները...32

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Ներսես Շնորհալու ծննդյան թվականն ըստ իր եղբորորդի Գրիգորի հիշատակարանի...44
ԱՐՄԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Հայոց հնագույն թաղման ծեսերը (ըստ ազգածին ավանդության տվյալների)...56
ԶՈՀՐԱԲ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Պատեր և պարիսպներ․ մասնավորի ու հանրայինի միջև սահմանները Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքային միջավայրում...68
ՀԱՅԿ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, Ինչո՞ւ, ե՞րբ և որքա՞ն են ուտում «Սասնա ծռեր» էպոսում ու միջնադարյան գրականության մեջ. սնունդն ու ծեսը...81
ՍԱՄՎԵԼ ՌԱՄԱԶՅԱՆ, Անի քաղաքի կործանման մասին թուրքական ավանդազրույցը և դրա հայկական արմատները...108
ՀԱՅԿԱԶ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, ՀԵՆՐԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Մարդպետություն գործակալությունը և մարդպետ պաշտոնյան...129
ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Հայ պատմագրության ուսումնասիրման քաղաքական դիտանկյան ներածական հարցեր...158

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈՒԶԱՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ԺԳ դարում ընդօրինակված «Բանք իմաստասիրաց»-ի չորս տարբեր բնագիր...189

ԱՐՎԵՍՏ
ՇՈՂԱԿԱԹ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ, Գրիգոր Նարեկացու տեսիլի պատկերագրությունը (Մանրանկարներից մինչև Մխիթարյան հայրերի հրատարակությունների փորագրանկարներ)...204
ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ, «Հաղորդությունը» Թորոս սարկավագի և Թորոս Տարոնացու մանրանկարներում...216

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, ԴԻԱՆԱ ՄԻՐԻՋԱՆՅԱՆ, Սանահինի արքայական-իշխանական հանգստարանները Զաքարյանների տապանատան հնագիտական պեղումների համապատկերում...225
ՄԵՐԻ ՍԱՖԱՐՅԱՆ, Սրվեղի վանական համալիրը (2021-2022 թթ․ պեղումների արդյունքները)...235

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
ԱՐՏԱԿ ՄԱՂԱԼՅԱՆ, Արցախի բնակավայրերն ըստ Երուսաղեմի ս. Հակոբյանց վանքի նվիրակի հաշվետումարի...252

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ, Արամ Քերովբեան, Ձայն Յանապատի. Եկեղեցական երաժշտութեան բարեկարգումը ԺԹ. դարու վերջաւորութեան, Ակն ընկերակցութիւն, Փարիզ, 2017...271

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆՆԵՐ
Տաթևիկ Մանուկյան, Գեվորգ Տեր-Վարդանյան (1951-2023)...294
Կարեն Մաթևոսյան, Վարդան Դեվրիկյան (1964-2023)...301
Լինա Պիրադովա, Հայդե Բուշհաուզեն (1939-2023)....309

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...311

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N35