Բանբեր Մատենադարանի №36, 2023

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 63
  • Ֆայլի չափը 19.13 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 16.02.2024
  • Վերջին թարմացումը 06.03.2024

Բանբեր Մատենադարանի №36, 2023

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Գլաձորի համալսարանի ուսուցիչները և սաները...5
ՀՐԱՆՏ ՕՀԱՆՅԱՆ, Դավիթ-Դանիելյան պայքարը և Լազարյանները...34

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ԹԵՐԶՅԱՆ, Գևորգ Կաղի ժամանակաշրջանի ճշգրտման փորձ...54

ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐԻՆԵ ՄՈՍԻԿՅԱՆ, «Խառնվածք» հասկացության միջնադարյան ընկալումները...61

«ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ՝ ԲԱԶՄԱՇՆՈՐՀ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ (2023 թ․ հունիսի 21-23)
ԶԱՔԱՐԻԱ Ծ․ ՎՐԴ․ ԲԱՂՈՒՄՅԱՆ, Հայոց եկեղեցու անդամագրությունն ըստ «Արևորդիների դարձի մասին» Ս․ Ներսես Շնորհալու թղթի...83
ԷՌՆԱ ՄԱՆԵԱ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, Ներսես Դ Կլայեցի կաթողիկոսի «Շնորհալի» պատվանվան մասին...97
ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Ներսես Շնորհալին խրատական բանաստեղծության հիմնադիր...116
ԼԱԼԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Պատկերավոր համեմատությունների ձևակազմական կաղապարները Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմում...127
ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ, Ներսես Շնորհալի և Կոմիտաս վարդապետ...139
ՄՀԵՐ ՆԱՎՈՅԱՆ, Հայկական վերածննդի երաժշտաբանաստեղծական արվեստի որոշ բնութագրիչներ՝ Ս․ Ներսես Շնորհալու ժառանգության մեջ...156
ՀԱՍՄԻԿ ԻՐԻՑՅԱՆ, Ներսես Շնորհալու նորահայտ բնագիրը ՄՄ 3839 ձեռագրում (անգլ.)...166

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵՅԵԴԵՀՆԱՍԻՄ ՖԱԹԵՄԻ, ՀԱՅԿԱԶ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Մատենադարանի այլալեզու ֆոնդի չորս միավորի նկարագրություն (անգլ.)...179
ՍԱԹԵՆԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Երկու հնատիպ հմայիլների ուսումնասիրության հետքերով...195

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԷՍԹԵՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Գրիգոր Լուսավորչին վերագրվող տեսիլ-հարցումը (համեմատական բնագիր)...212
ԱՐԵՎԻԿ ԱՐԱԲՅԱՆ, Առաքել Սյունեցու «Ղազարու յարութեան» և «Մեծատան եւ Ղազարու» անտիպ տաղերը...251

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ, Զաքարիա Ծայրագոյն վարդապետ Բաղումեան, Կիրակոս Երզնկացու՝ Սուրբ Եւագր Պոնտացու երկերի լուծմունքները, խմբագիր՝ Գ. Տէր-Վարդանեան, Երևան, Մատենադարան, 2022...260
ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ, Les Arts Libéraux et les Sciences dans l’ Arménie Ancienne et Médiévale («Ազատ արվեստները և գիտությունները հին և միջնադարյան Հայաստանում»), sous la direction de Valentina Calzolari, Paris: Vrin 2022...270

ԲԱՆԱՎԵՃ
ԱՐՍԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Դարձյալ հին Երևանի աշտարակի և Երկուերեսնի եկեղեցու պարզաբանման շուրջ...280

Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...296

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N36