Բանբեր Մատենադարանի  N9, 1969

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 94
  • Ֆայլի չափը 42.89 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1969
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N9, 1969

Բովանդակություն

Հոդվածներ
Ս. Արևշատյան, Դավիթ Անհաղթի ժառանգության նոր լուսաբանությունը...7-22
Ա. Մարտիրոսյան, Խիկարի զրույցի սլավոնական խմբագրության սկզբնաղբյուրը...23-47
Մ. Մինասյան, Մեյեի դիտողությունները Փարպեցու Թղթի և Եղիշեի երրորդ գլխի վերաբերյալ...49-58
Խ. Թորոսյան, Սեբեոս Պատմիչը և նրա երկը...59-100
Ն. Թահմիզյան, Հիմնական խազերի միակցությունը...101-124
Պ. Մուրադյան, XII դարի վերջի Վրաստանի և Հայաստանի որոշ իրադարձությունների ժամանակագրության հարցի շուրջ...125-135
Ա. Մաթևոսյան, Ե՞րբ և որտե՞ղ է գրվել Մշո Տոնական ճառընտիրը...137-162
Ա. Կակովկին, 1249 թ. ավետարանի արծաթյա կազմը (1255 թ.)...163-172
Լ. Խաչիկյան, Սյունյաց Օրբելյանների Բուրթելյան ճյուղը...173-199
Է. Կորխմազյան, XIV-XV դարի Ղրիմի հայ մանրանկարչական արվեստի որոշ առանձնահատկություններ...201-211
Յա. Դաշկևիչ, Հայկական ինքնավարությունը Լվովում XVIII դարի 60-80-ական թվականներին...213-240
Հ. Փափազյան, Հայերի դերը Թուրքիայի մետաքսագործության մեջ և 1729 թ. Թավրիզում կնքված համաձայնագիրը...241-253

Բնագրեր
Ժամանակագրութիւն (XI-XVIII դդ.): Տպագրության պատրաստեց՝ Ն. եպս. Պողարյան...257-282
Տեր Բաղդասար Գասպարյան Շուշեցի, Ծաղկաքաղ աշխարհացոյց: Տպագրության պատրաստեց՝ Հ. Քյուրտյան...283-346
Ավետիք Կարբեցի Ծաղիկյան, Ստորագրութիւն ճանապարհորդութեանց: Տպագրության պատրաստեցին՝ Ռ. Աբրահամյան և Փ. Անթաբյան...347-390
Արաբերեն-պարսկերեն-հայերեն բառարան: Տպագրության պատրաստեց՝ Հ. Ամալյան...391-399

Մատենագիտություն
Հ. Սիրունի, Նասիբի ձեռագիրը...403-415
Օ. Եգանյան, Տաթևի գրատան ձեռագրերը...417-432
Ս. Քոլանջյան, Համառոտ ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Գեռլա հայաքաղաքի...433-485
Տեղեկատու...487