Բանբեր Մատենադարանի  N7, 1964

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 65
  • Ֆայլի չափը 41.07 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1964
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N7, 1964


Բովանդակություն

Հոդվածներ և հաղորդումներ
Լ. Խաչիկյան, Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1600 ամյակը...11-24
Ե. Տեր-Մինասյան, Հայոց գրերի գյուտի թվականի և այլ հարակից խնդիրների մասին...25-48
Կ. Մելիք-Օհանջանյան, «Վարք Մաշտոցի» ժանրը և պատմագրական նշանակությունը...49-59
Ս. Արևշատյան, Հայոց գրերի ստեղծման պատմական պատճառները և հին հայկական թարգմանությունները...61-76
Ա. Մարտիրոսյան, Գրերի գյուտի շարժառիթների հարցի շուրջ...77-95
Լ. Խաչերյան, Հայ մատենագրության սկզբնավորման շրջանի հայերենը...97-112
Ա. Ղանալանյան, Թե ինչո՞ւ Մաշտոցը թարգմանեց Սողոմոնի առակները...113-123
Ա. Մնացականյան, Մեսրոպ Մաշտոցը որպես բանաստեղծ...125-159
Ն. Թահմիզյան, Մեսրոպ Մաշտոցն ու հայոց հոգևոր երգարվեստը...161-209
Հ. Փափազյան, Մեսրոպատառ այլալեզու գրականության մասին...209-224
Վ. Գրիգորյան և Ա. Պիսովիչ (Լեհաստան), Հայատառ  լեհերեն վավերագրերը...225-236
Գ. Աբգարյան, Մամիկոնյանների զրույցի հնագույն աղբյուրը հայ մատենագրության մեջ...237-269
Ե. Տեր-Մինասյան, Հազկերտ Բ-ի արշավանքների հարցը դեպի Հոռոմոց երկրները իր թագավորության առաջին տարիներին...271-274
Ռ. Իշխանյան, Նորը հայ հնագույն տպագրությունների վերաբերյալ...275-288

Բնագրեր
Լ. Խաչիկյան, Գրիգոր Պարթևին վերագրված «Հարցումը» որպես հայ մատենագրության երախայրիք...301-330
Հ. Բարթիկյան, Արատոս Սոլացու (հունարեն) կամ (էլի հունարեն) աշխատության հին հայերեն թարգմանությունը...331-363
Փ. Անթաբյան, Վարդան Արևելցու ներբողը՝ նվիրված հայոց գրերի գյուտին...365-398
Է. Բաղդասարյան, Գևորգ Սկևռացու վարքը...399-435