Բանբեր Մատենադարանի N27, 2019

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 64
  • Ֆայլի չափը 7.66 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2019
  • Վերջին թարմացումը 15.07.2022

Բանբեր Մատենադարանի N27, 2019

Բովանդակություն
 
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Ստեփանոս Մալխասեանցը, «Պատմագիրք հայոց» մատենաշարը և Նորայր Բիւզանդացին...5
Արամ Թոփչյան, «Ալեքսանդրի Վեպի» հին հայերեն թարգմանության բնագիրը և ազդեցությունը հայ միջնադարյան գրականության վրա...44
Թամարա Մինասյան, Հաղարծինի վանական դպրոցը...73
Ջուլիետտա Էյնաթյան, Հովհաննես Երզնկացին (XIII դ.) լուսնի երկու տիպի ամիսների մասին...86
Արտակ Մաղալյան, Գանձասարի 1714 թ. «Գաղտնի Ժողովի» արձանագրությունների վավերականության հարցի շուրջ...97
Revd. Nerses (Vrej) Nersessian, Armenian Memorial Marble Slab: Cambridge: Fitzwilliam Museum–Department of Antiquities. inv. nr., Gr. 62. 1865, in the Context of the History of Crimean Armenian Colony...113
Քնարիկ Սահակյան, Մարգար Խոջենց Երևանցու կյանքն ու գործունեությունը...143
Անի Ժ. Ավետիսյան, Մատենադարանի արաբատառ ձեռագրերի հավաքածուի ձևավորման պատմության մի դրվագ (1880-1915 Թթ.) և Քերովբե Պատկանյանի նվիրած ձեռագրերը...160
Սերգեյ Մանվելյան, Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Զավեն Տեր-Եղիայանի գործունեությունն աքսորի տարիներին (1916-1918)...195
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 4-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (28-30 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, 2018) ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
Խաչիկ Հարությունյան, «Նոր Հայկազյան Բառարան»-ի Նորայր Բյուզանդացու խմբագրությունը...205
Շավարշ Ազատյան, Եդեսիայի Աբգար թագավորի վարքաբանական զրույցը և նրա կերպափոխությունները հայ մատենագրության մեջ...228
Սյուզաննա Գրիգորյան, Հայ Միջնադարյան խճանկարչության քրիստոնեական ավանդույթը (Երուսաղեմի խճանկարների օրինակով)...251
Արփինե Ավետիսյան, Ներսես Լամբրոնացու՝ Աստվածամոր վերափոխմանը նվիրված ներբողի բնագրային և լեզվաոճական քննություն...262
Վահե Ավետիսյան, Քաղաքական ազդեցության հիմնահարցը Անտիոքի իշխանության և Կիլիկյան Հայաստանի փոխհարաբերություններում...273
Անդրանիկ Եսայան, Թյուրքական ցեղերի բնակեցումը հյուսիսարևելյան Հայաստանում Սեֆյանների օրոք (XVI-XVII դդ.)...288
Թագուհի Ավետիսյան, Բուսական տարրերը հայկական միջնադարյան եկեղեցիների արտաքին հարդարանքում...296
Փիրուզ Մնացականյան, Յազլովեց քաղաքի հայկական դատարանի 1648-1669 թթ. արձանագրությունների մատյանը. նորահայտ մի աղբյուր Լեհաստանից...309
Արսեն Հարությունյան, Ավետիս Երեց Երևանցի գրչի ձեռագրական ժառանգությունը...321
Սարգիս Բալդարյան, Նոր Ջուղայի ու Ամստերդամի միջև. վաղ արդի հայկական վաճառականական ձեռնարկների համեմատություն...343
Հասմիկ Իրիցյան, Գաբրիել Այվազյանի «Բառազննութիւն աշխարհիկ լեզուի» ձեռագիր երկը՝ որպես աշխարհաբարի տարածմանը նպաստող աշխատություն...371
Թերեզա Ամրյան, Եզդիական կրոնական համակարգում կանանց դերի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ...388