Բանբեր Մատենադարանի N25, 2018

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 53
  • Ֆայլի չափը 9.29 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2018
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N25, 2018

Բովանդակություն

«ՆԱՐԵԿԱՑԻԱԿԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐ. ԳԱՆՁԵՐ ԵՎ ՏԱՂԵՐ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (17-18 հոկտեմբերի, 2017) ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ

Ժան-Պիեռ Մահե «Բոսոր» ածականը Նարեկացու տաղերում. առասպելական մի գույն...5
Աբրահամ Տէրեան, Նարեկեան մի քանի պատկերներու Փիլոնեան նախապատկերները...14
Հայկ Սրկ. Իւթիւճեան, Դէպի Ս. Գրիգոր Նարեկացւոյ տաղից նոր հրատարակութիւն. Ասպարէզներ եւ նոր հեռանկարներ...30
Արուսյակ Թամրազյան, Նարեկացիագիտական նորագույն հրապարակումներ (Աբրահամ Տերյան, The Festal Works of St. Gregory of Narek, Հրաչյա Թամրազյան, Գրիգոր Նարեկացին և Նարեկյան դպրոցը, Գ)...83

«ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԳԱՐԻՏ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (19 սեպտեմբերի, 2017) ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ
Անի Ենոքյան, Ռուսահայ առաջին տպարանի հրատարակությունները և դրանց նկարազարդման առանձնահատկությունները...101
Միհրան Մինասեան, Հայերէն նորայայտ հնատիպ հրատարակութիւններ...123
Արմեն Խաչատրյան, Աստվածաշնչի Ոսկանյան տպագրությունների առեղծվածը...133

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մարի Մամյան, «Մանկութեան աւետարան»-ը` հայ միջնադարյան արգելված գրքերի ցանկերում...166
Խաչիկ Հարությունյան, Անձնանունները հայերեն ձեռագրերի հիշատակարաններում...187
Տաթևիկ Մանուկյան, Քնար Հարությունյան, Երկու նորահայտ ծածկագիր...218
Մարինե Սարգսյան Որոշ ճշտումներ Գևորգ Դպիր Պալատացու կյանքի և տոհմածառի վերաբերյալ...232

ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արմեն Պետրոսյան Որոշ հայ նշանավոր տոհմերի ծագումը ըստ ավանդական տվյալների...245
Արկադի Ակոպով Կիսկիմի գավառի հայ բնակչությունը XIX դարի 30-70-ական թթ...258
Վեներա Մակարյան Պատմական Սիրիայի կրոնական համայնքների կարգավիճակը և միջհամայնքային հարաբերությունները (XVI-XVIII դդ.)…268
Սամվել Ռամազյան «Քյոռօղլի» էպոսի պատմական հենքը և XVII-XVIII դդ. հայերեն ժամանակագրությունները...277
Վերա Սահակյան Մատենադարանի՝ հայոց ցեղասպանության մասին արխիվային վավերագրերը...291
Էդուարդ Հովհաննիսյան Ուշագրավ վավերագիր Ղարաբաղի մասին...310

ԱՐՎԵՍՏ
Աստղիկ Մուշեղյան Մի նշխար երաժիշտ-փիլիսոփա Ներսես վարդապետ Մոկացու երաժշտաբանաստեղծական ժառանգությունից...321
Раиса Амирбекян Каджарский библиофил Бахман Мирза и его молитвенник «Зад-ул-Ми’ад» из коллекции Матенадарана...337
Թագուհի Ավետիսյան Հայկական միջնադարյան եկեղեցիների թմբուկների քանդակային հարդարման խորհրդանշական և պատկերագրական ավանդույթները…353

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ջուլիետա Էյնաթյան Զատիկ և ծռազատիկ (3). ԺԷ. դարի տոմարագետ Ավիկի «Սակս ծռազատկին» մեկնությունը...367
Հասմիկ Հայրապետյան Ստամոքսի և աղիների խոցային հիվանդությունները միջնադարյան հայկական բժշկարաններում…390

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ
Գոհար Ղազարյան Նորայր Բյուզանդացու անտիպ նամակները...398

ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Վիգեն Ղազարյան Էմմա Կորխմազյան, Բարձր Հայքի մանրանկարչությունը ԺԱ-ԺԴ դդ., Երևան, 2015...425
Նազենի Ղարիբյան Քրիստինա Մարանցիի «Արթուն զորություններ (Զվարթունք). Վաղմիջնադարյան Հայաստանի երեք եկեղեցի» (C. Maranci, Vigilant Powers, Brepols, Turnhout, 2015)...429
Վանո Եղիազարյան Գրիգոր Նարեկացի. Մատենագիտություն, աշխ.՝ Ա. Ղափլանեանի, Երեւան, 2015...435

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ
Վարդան Ազատյան Կյանքը՝ ստեղծագործություն. Լիլիթ Զաքարյանի հիշատակին...452
Ազատ Բոզոյան Պետեր Հալֆտեր...461

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N25