Բանբեր Մատենադարանի N24, 2017

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 57
  • Ֆայլի չափը 7.79 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2017
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N24, 2017

Բովանդակություն

ՍԻՐԱՐՓԻ ՏԵՐ-ՆԵՐՍԵՍՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 120-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ (1-3 դեկտեմբերի, 2016) ՆՅՈՒԹԵՐԻՑ

Խաչիկ Հարությունյան, Երիտասարդական գիտաժողով՝ նվիրված Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 120-ամյակին...5
Զոհրաբ Գևորգյան, Կիլիկյան Հայաստանում հանգրվանած եվրոպացիների ամուսնություններն ու արտամուսնական պայմանագրերը...8
Աննա Օհանջանյան, Գրիգոր Նազիանզացու պահոց ճառերի նորահայտ մեկնությունները Տոնապատճառ ժողովածուում...17
Թերեզա Ամրյան, Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում...35
Արփինե Ասրյան, Արմավենու և ականթի զարդաքանդակները Տայքի հուշարձաններում և դրանց վաղմիջնադարյան և համաժամանակյա զուգահեռները...47
Լուսինե Բարսեղյան, Աղավ անապատի 1292 թ. նկարազարդ ձեռագիրը...57
Իվեթ Թաջարյան, Որոշ դիտողություններ նկարազարդ ձեռագիր «Շահնամե»-ի վերաբերյալ...63
Ester Petrosyan, Manuscript Cairo Syriac 11 As a Gateway to Understanding the 17 th -Century Socio-Cultural Environment in Diarbakir...70
Հովհաննես Բեյլերյան, «Չար մշակների» առակի մեկնությունը հայ միջնադարյան քարոզխոսական գրականության մեջ...77

ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Տաթևիկ Սարգսյան, Կաֆայի Սուրբ Անտոնի վանքը...85
Սիրանուշ Ֆահրադյան, Նապոլեոնյան մեծ կնիքը. իշխանության խորհրդանիշերը...112

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Տիգրան Սիրունյան, Հովհաննես Քռնեցու քերականական երկի սահմանումների լատիներեն նախօրինակները...122
Արուսյակ Թամրազյան, Մեկնության չորս եղանակների կիրառությունը Հովհաննես Պլուզ Երզնկացու ստեղծագործություններում...141
Կարինե Մոսիկյան, Նեմեսիոս Եմեսացու «Յաղագս բնութեան մարդոյ» երկի հայերեն թարգմանության բառակազմը...176
Նոննա Սարգսյան, Միքայել Սեբաստացի (Բրգնիկցի) նոր նահատակը...189

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԵՌԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Արսեն Հարությունյան, XVIII դարի երկու նորահայտ ձեռագիր և մի ձեռաց խաչ...209
Գևորգ Ղազարյան, Ակնի Վանք գյուղի 1787 թվականի հայ հոռոմների Ավետարանը...222

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Դոնարա Կարապետյան, Միջնադարյան հայ բժշկագիտության զարգացման շրջափուլերի (պերիոդիզացիա) և դպրոցների հարցի շուրջ...233

ԲՆԱԳՐԵՐ
Ջուլիետա Էյնաթյան, Զատիկ և ծռազատիկ (2). Հայոց երկրորդ ՇԼԲ-Ի՝ 1102, 1197, 1292 և 1539 թթ. ծռազատիկները...261

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Կուրթ Վայցման (թրգմ. Ս. Մանուկյան), Հայկական մանրանկարչությունը X դարում և XI դարի սկզբին...285

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ
Խաչիկ Հարությունյան, Գաբրիելլա Ուլուհոջյանի հիշատակին...309
Բանբեր Մատենադարանի հանդեսի հոդվածների ձևավորմանը վերաբերող պահանջներ...313

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N24