Բանբեր Մատենադարանի N2* («Գիտական նյութերի ժողովածու»), 1950

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 49
  • Ֆայլի չափը 25.40 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1950
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N2* («Գիտական նյութերի ժողովածու»), 1950

Բովանդակություն

1. Տ. Ղազանչյան, Քիմիական ապարատուրան և լաբորատոր տեխնիկան ըստ հայկական ձեռագրերի...3-28
2. Բ. Ն. Մելիք-Մուսյան, Աչքը և նրա տեսողական ներվը ըստ XII-XV դարերի բժշկական ձեռագրերի...29-36
3. Ռոբերտ Աթայան, Խազերի սիստեմի ծագման ու զարգացման հարցի մասին...37-52
4. Խ. Գալաֆյան, Ժելատինային ամրացնող լուծույթը և նրա մի քանի հատկությունները քայքայված ձեռագրերի վերամշակման և պահպանման գործում...53-64
5. Լ. Խաչիկյան, Զենոնի «Յաղագս բնութեան» երկի հայկական թարգմանությունը...65-80
6. Զենոն իմաստասեր, Յաղագս բնութեան...81-98
7. Աս. Մնացականյան, Գ. Շիրմազանյանի «Նկարագրութիւնք ինչ-ինչ գործոց…» պիեսի մասին...99-104
8. Գ. Շիրմազյան, Նկարագրութիւնք ինչ-ինչ գործոց Կարապետ Եպիսկոպոսի վիճակաւոր առաջնորդի հայոց գաղթելոց ի Տայս...105-182
9. Աս. Մնացականյան, Անտիպ էջեր միջնադարյան հայկական պոեզիայից...183-204
ա)  Հակոբ Ակնեցի-Յաղագս սուրկունի...185-187
բ)  Ղազար Բաղեր Օղլի
Ի վերայ Նադրին
«Ասիմ. -Նազլու Դիլբար»
«Մարդիս աւալ բազարն ասեմ»
գ) Անհայտ հեղինակ-«Անձինք ասեմ հագներգական»
դ) Անհայտ հեղինակ- «Առանորդք. Դուք խանգարիչք»
ե) Հակոբ Սսեցի-Վասն պախարակելոյ օրինազանցիցն
զ) Նազարեթ- Տաղ ի վերայ բլբուլի
է) Ժողովրդական-Տաղ կռնկի
ը) Հովսեփ-Տաղ կարօտիւ սրտի
թ) Բարունակ-Տաղ անուշ
ժ) Հարություն-Ես եմ փոքրիկ երեխա՜յ, երեխա՜յ
ժա) Օքսուզ Ավետիք-Տաղ սիրոյ
ժբ) Մելիքսեդեկ-Մեր մեղքն է առեր զխօրօզն զօրաւոր
ժգ) Ժողովրդական-[Հարսանեկան Ծառագովք]


*«Բանբեր Մատենադարանի» I և II համարները լույս են տեսել  «Գիտական նյութերի ժողովածու» անվան ներքո: