Բանբեր Մատենադարանի N19, 2012

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 48
  • Ֆայլի չափը 4.02 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2012
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի N19, 2012

Բովանդակություն

Հրաչյա Թամրազյան, Մաշտոցի խորհուրդը...5-7
Հրաչյա Թամրազյան, Ստեղծագործ անհատի և արվեստի տեսության խնդիրները Մեսրոպ Մաշտոցի «Հաճախապատում ճառերում»...9-20
Ալբերտ Մուշեղյան, Գրիգոր Լուսավորչի անվան և պաշտամունքի խորհրդապաշտական արգելքը 430-ական թթ. ասորի կաթողիկոսների օրոք...21-44
Արծրուն Սահակյան, Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» III գրքի կառուցվածքը և մաշտոցապատումի խնդիրը...45-63
Թեո Մաարթեն, Վան Լինթ, Սիամանթոյի` սուրբ Մեսրոպին նվիրված բանաստեղծությունների շուրջ ...65-71
Անահիտ Մխիթարյան, Պսակի կարգն ըստ «Մաշտոց» ծիսական ժողովածուների...73-86
Alessandro Orengo, La tiezeragitowt‘iwn d’Anania Sirakac‘i et l’elc alandoc‘ d’eznik kolbac‘i...87-96
Օլգա Վարդազարյան, Գրիգոր Նյուսացու «Երգ երգոց»-ի մեկնության նախաբանը որպես մեկնողական ծրագիր եվ դրա հայերեն թարգմանությունը...97-110
Ռոմիկ Քոչարյան, Պատմության դիտավորությունը Ս. Մովսես Խորենացու պատմագիտական հայեցակարգում...111-140
Հակոբ Քյոսեյան, Հովհան Ոսկեբերանի` Երեմիայի մարգարեության մեկնության նորահայտ հայերեն թարգմանությունը...141-158
Կարեն Մաթևոսյան, Հավուց Թառի գրչության կենտրոնը...159-172
Վարդի Քէշիշեան, Հալէպի գրչութեան կեդրոնը...173-204
Լուսինե Բարսեղյան, Աբրահամ րաբունապետ բազմաշնորհ արվեստագետը (XV դ. երկրորդ կես-XVI դ. սկիզբ)...205-219
Ավետ Ավետիսյան, Մանրանկարիչ Հովհաննես Խիզանցի...221-245
Դոնարա Կարապետյան, Ամիրդովլաթ Ամասիացին միջնադարյան հայ բժշկագիտության խոշոր տեսաբան...247-261
Քրիստինե Կոստիկյան, Բժշկությանը վերաբերող պարսկերեն ձեռագրերը Երևանի Մատենադարանում...263-267
Աստղիկ Մուշեղյան, Հայ հոգևոր երաժշտությունը XV-XVII դարերում...269-291
Արուսյակ Թամրազյան, Թիվը որպես գեղագիտական, ճանաչողական հենք հայ միջնադարյան արվեստի տեսության մեջ...293-309
Վարդան Դևրիկյան, «Գանձարան» ժողովածուի «Համաւրէն մարգարէիցն» կանոնը...311-319
Շահե Աբեղա Անանյան, Լուսինե Թումանյան, Մատենադարանի քարացած ձեռագիրը (ՄՄ Հմր 2375). Թեոդորետոս Կյուրացու սաղմոսաց մեկնության հայերեն թարգմանության մի նոր վկայություն ...321-340

Գոհար Մուրադյան, Լատինաբան հայերենի առնչությունը հունաբան հայերենին. արդի հայերեն քերականական տերմինաբանության ծագումը...341-358
Ալբերտ Մակարյան, Անի Շահնազարյան    Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից...359-378
Վ. Կատվալյան, Բայի սեռը Բայազետի բարբառում...379-387
Տաթևիկ Մանուկյան, Միջնադարյան հայկական քերականությունների մեջ լեզվաբանական հասկացությունների և հատկանիշների դասակարգումը ծառերի տեսքով...389-392
Անահիտ Աստոյան, Հայերի ունեզրկումը Թուրքիայում 1918-1923 թթ. ...393-418
Արա Խզմալյան, Արխիվային գործը Մատենադարանում. աշխատանքներ և հեռանկարներ...419-425
Գոհար Մուրադյան, Գրախոսություններ...427-442