Բանբեր Մատենադարանի  N17, 2006

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 48
  • Ֆայլի չափը 28.82 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.2006
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N17, 2006

Հոդվածներ
Ս. Արևշատյան, Աստվածաշունչը և հայ փիլիսոփայական միտքը...5-13
Մ. Դարբինյան-Մելիքյան, Թովմայի «Պատմութիււն տանն Արծրունեաց»-ի աղբյուրները և Արծրունի իշխանների ծագումնաբանության առասպելը...15-51
Մ. Է. Շիրինյան, «Սեղբեստրոսի Վարք»-ը և «Դաշանց Թուղթ»-ը...53-77
Պ. Լ. Զեքիյան, Քննադատական դիտարկումներ Եղիշեի ընծայված գրական ստեղծագործության ամբողջության վերաբերյալ...79-146
Կ. Մաթևոսյան, Հավուց Թառի վանքի և Ապիրատյան տոհմի պատմության նորահայտ տվյալներ...147-167
Վ. Գրիգորյան, Մատենադարանի 1689 թ. լեհերեն հրովարտակը և նրա պատմական արժեքը...169-176
Ա. Այվազյան, «Ղափանցվոց պատմության» «երրորդ» նախնական պատումը...177-187

Հրապարակումներ
Հ. Քյոսեյան, Սիմեոն Վարդապետի՝ Պետրոս և Պողոս առաքյալներին նվիրված ճառը...189-211
Օ. Վարդազարյան, Հովհան Որոտնեցու «Հաւաքումն յայտնաբանութեան ի Փիլոնէ իմաստնոյ, որ «Յաղագս նախախնամութեան»...213-259
Ա. Բանուչյան, Եղիշեի Վարդանանց պատերազմի նորահայտ պատառիկները...261-287
Հ. Բախչինյան, Սարգիս Բալուեցու տաղերը...289-311

Մատենագիտություն
Խ. Տէր Գրիգորեան, Ցուցակ ձեռագրաց Ս. Աստուածնայ եկեղեցւոյ Թալասու. Հաճնի Պեյ Կիւրիւնլեանի սեփական ձեռագիր գրեանք, (կազմեց Տրդատ վրդ. Պալեան)...313-330
R. V. Chétanian, Enquéte sur les frangments grecs conservés au Matenadaran...331-337
Սերջիո Լա Պորտա, Գրախոսություն...339-342
Գ. Տէր-Վարդանեան, Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1993-2006 թվականներին...343-351
Ցանկ մատենադարանի հրատարակությունների 1993-2006 թթ...353-356


ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի  N17