Բանբեր Մատենադարանի  N16, 1994

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 48
  • Ֆայլի չափը 28.97 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 28.05.1994
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N16, 1994

Հոդվածներ
Լ. Տեր-Պետրոսյան, Եփրեմ Ասորու «Հոբի մեկնությունը» Եզնիկ Կողբացու աղբյուրներից...7-15
Ա. Մաթևոսյան, Գրիգոր Մագիստրոսը և Անանիա Շիրակացու «Քրոնիկոնը»...16-30
Լ. Չուգասզյան, Թորոս Ռոսլինի «Թովմայի անհավատությունը» մանրանկարը...31-43
Է. Բաղդասարյան, Հովհաննես Երզնկացին Կիլիկիայի զինվորական կազմակերպությունների մասին...44-57
Յա. Դաշկևիչ, Ովքե՞ր են «հայ ղփչաղները»...58-110
Ք. Տեր-Դավթյան, Հովհաննես Հոլովի երկու թարգմանությունների շուրջ...111-119
Ն. Թահմիզյան, Հակոբոս Այվազյանը և նրա «Արևելյան երաժշտության ձեռնարկը»...120-130
Ա. Վարդումյան, Վիեննայի մատենադարանի «Մատեան երաժշտութեան» ձեռագիրը...131-149
Ա. Կակովկին, Պետերբուրգի Սուրբ Եկատերինա հայկական եկեղեցու գրքերի արծաթյա կազմերը...150-155

Հրապարակումներ
Հ. Քյոսեյան, Նորահայտ հատվածներ Հովհան Ոսկեբերանի Պողոսի թղթոց մեկնության...159-196
Հ. Փափազյան, Նոր նյութեր Արևելյան Հայաստանում թուրքական քաղաքականության վերաբերյալ...197-213
Գ. Տեր-Վարդանյան, Պարսկա-հնդկահայ Դահբաշյան տոհմի պատմություն-տարեգրությունը...214-277

Տեղեկատու
Վ. Գրիգորյան, Մատենադարանը 1941-1945 թթ. Պատերազմի տարիներին...281-295
Մատենադարանի ձեռագրերի աճը 1985-1993 թթ...299-307