Բանբեր Մատենադարանի  N13, 1980

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 48
  • Ֆայլի չափը 30.90 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1980
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N13, 1980

Բովանդակություն

Հոդվածներ
Լ. Խաչիկյան, Հայերը հին Մոսկվայում և Մոսկվա տանող ճանապարհների վրա...7-107
Ն. Թահմիզյան, Նյութեր հայկական և ռուսական հոգևոր միջնադարյան երգարվեստների համեմատական ուսումնասիրության...108-138
Յ. Դաշկևիչ, Հայկական մասնավոր կնիքներն Ուկրաինայում (XIV-XVIII դդ.)...139-191
Յ. Վարդանյան, Գևորգ Խուբովի նորահայտ երկը իբրև XVIII-XIX դդ. Հայաստանի և հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության սկզբնաղբյուր...192-202
Կ. Մարջանյան, Հայ կենսաբանության առաջընթացը XIX դարի առաջին հիսնամյակում...203-210
Է. Կորխմազյան, Հայ-ռուսական մշակութային կապերի արտացոլումը արվեստի ասպարեզում...211-222
Ա. Կակովկին, Տեր-Հովհաննես Բաղիշեցի վարդապետի 1663 թ. արծաթյա կազմը...223-229

Հրապարակումներ
Ա. Մնացականյան, «Գովանք Թռչնոց» տաղաշարքը, նրա հեղինակը և ժամանակը...233-258
Հ. Փափազյան, Ներսես Աշտարակեցու 1823 թ. բողոքագիրը...259-270
Մ. Վան Էսբրոկ, Լենինգրադի Մ. Ե. Սալտիկով-Շեդրինի անվան հանրային գրադարանի հայերեն կրկնագիրը (նոր շարք N 14)...271-274
Ա. Մաթևոսյան, Հեթում Ա թագավորի ռոսլինյան ավետարանի նորահայտ մասունքները...275-294

Մատենագիտություն
Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց մասնավոր անձանց...297-232
Վ. Ներսիսյան, Հայերեն նոր ձեռագրեր Անգլիայում...334-339
Տեղեկատու...340