Բանբեր Մատենադարանի  N12, 1977

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 47
  • Ֆայլի չափը 30.17 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1977
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N12, 1977


Բովանդակություն

Հոդվածներ
Ա. Մնացականյան, Դիցաբանական եղջերուն միջնադարյան հայ արվեստում...7-49
Հ. Հակոբյան, Մի քանի ընդհանրություններ Վասպուրականի մանրանկարչության և Կապադովկիայի որմնանկարների միջև...50-68
Ն. Թահմիզյան, Խազագրության արվեստն իր պատմական զարգացման մեջ...69-113
Վ. Կուշև, Նյութեր XVIII դ. Աֆղան բանաստեղծ Ալի-Աքբար Օրաքզայի կենսագրության մասին...114-133

Հրապարակումներ
Հ. Բարթիկյան, Արատոս Սոլացու և Պողոս Աղեքսադրացու աստղաբաշխական երկերի հին հայերեն թարգմանությունը...137-162
Բ. Ուտիե (Սոլեմ-Ֆրանսիա), Ապողինարի մի բնագրի հայերեն թարգմանությունը Եփրեմի անվան տակ...163-167
Պ. Մուրադյան, Հայերեն բնագրով չպահպանված վարքագրական երկու հուշարձան...168-190
Հ. Փափազյան, Ակոռու Ս. Հակոբա վանքի քյոթուկը...191-215

Մատենագիտություն
Բ. Չուգասզյան, Հայերեն ձեռագրեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում...219-277
Տ. Տեր-Հովհաննիսյան, Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց Բրյուսելիարքայական գրատան...278-286
Գ. Բամպուքճյան (Ստամբուլ-Թուրքիա), Ստամբուլի մի քանի հայերեն ձեռագրեր...287-294
Ա. Զեյթունյան, Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության ձեռագրական միավորների դասակարգման մասին...295-304
Բ. Ֆոնկիչ, Մատենադարանի հունարեն ձեռագրերը...305-325
Տեղեկատու...327