Բանբեր Մատենադարանի  N11, 1973

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 49
  • Ֆայլի չափը 38.34 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 27.05.1973
  • Վերջին թարմացումը 27.05.2022

Բանբեր Մատենադարանի  N11, 1973


Բովանդակություն

Հոդվածներ
Պ. Մուրադյան, Կ Յուզբաշյան, Ղազար Փարպեցու Պատմության նորահայտ պատառիկը...7-32
Ս. Արևշատյան, «Յաղագս խրատու մանկանց» գրվածքը և նրա հեղինակի հարցը...33-45
Վ. Ա. Արությունովա-Ֆիդանյան, «Իբեր» տերմինը XI դարի բյուզանդական աղբյուրներում...46-67
Հ. Բարթիկյան, Մեծ Լավրայի առաջնորդ (պռոտոս) Թեոկտիստոսի հայերեն ստորագրությունը...68-72
Խ. Թորոսյան, Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի վրացերեն խմբագրությունը...73-124
Լ. Խաչիկյան, Արտազի հայկական իշխանությունը և Ծործորի դպրոցը...125-210
Հ. Ջանփոլադյան, Վոլգայի ափին հայտնաբերված հայկական արձանագրությունները...211-222
Հ. Փափազյան, Ջրատիրության մասին դիվանական վավերագրերը և Շահ Սաֆիի 1638 թ. հրովարտակը...223-232
Յա Դաշկևիչ (Լվով), Ուկրաինայի հայոց հասարակական հաստատությունների կնիքները (XVI-XVIII դդ.)...233-251
Տ. Իզմաիլովա, Ա. Գևորգյան, Մատենադարանի № 8287 ձեռագրերի պահպանակների մանրանկարները...252-262
Ա. Կոկովկին (Լենինգրադ), XV դարի վերջի արծաթագործության մի նմուշ Տարոնից...263-271

Հրապարակումներ
Աս. Մնացականյան, Ստեփանոս Սյունեցու նորահայտ տաղերը...275-290
Ն. Թահմիզյան, Գրիգոր Գապասաքալյանի «Համառօտութիւն երաժշտական գիտութեան» անտիպ աշխատությունը...291-334
Յա. Գրունտֆեստ (Լենինգրադ), Հայ-եթովպական նյութեր զմառից...335-354

Մատենագիտություն
Օ. Եգանյան, Կ. Սուքիասյան, Ցուցակ հայերեն ձեռագրաց արևելագետ սըր Հարոլդ Ուոլտեր Բեյլիի (Անգլիա)...357-376
Զ. ծ. վ. Արզումանյան (ԱՄՆ), Հայերեն ձեռագրեր Հյուսիսային Ամերիկայում...377-398
Հ. Քյուրտյան (ԱՄՆ), Համառոտ ցուցակ հայերեն գրչագիրներու Քյուրտյան Հավաքածոյի ի Ուիչիտա, Կանզաս, ԱՄՆ...399-422
Տեղեկատու...423