Բանբեր Մատենադարանի №34, 2022

[featured_image]
Ներբեռնում
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Ներբեռնում 518
  • Ֆայլի չափը 7.60 MB
  • Ֆայլերի քանակը 1
  • Ստեղծման ամսաթիվը 28.12.2022
  • Վերջին թարմացումը 15.02.2023

Բանբեր Մատենադարանի №34, 2022

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՈՒՆ
Ազատ Բոզոյան, Անտիոքի դերը Լևոն Մեծագործի քաղաքականության մեջ...5
Կարեն Մաթևոսյան, Ռումի սուլթանության հակաթոռ կաթողիկոս Անանիան...22
Գագիկ Դանիելյան, Պաշտոնական նամակագրությունը և դիվանագիտական ընծաները հայ-մոնղոլական հարաբերություններում...40
Էլինա Ղազարյան, Հարավային Կովկասի քաղաքների դերը տարանցիկ առևտրում ըստ Ժ.-ԺԴ. դարերի պարսկական և արաբական պատմաաշխարհագրական երկերի...60
Գեորգի Միրզաբեկյան, 1590 թ. Մելիք-Արսլանլուի օսմանյան հարկացուցակը...74
Հայկազ Հովհաննիսյան, Մատենադարանի Ալ. Երիցյանի արխիվ. «Հյուսիսափայլ» ամսագրի հրատարակման նախապատմությունը...83

ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Դավիթ Գևորգյան, Գրիգոր Բ. Վկայասերի նախաձեռնած թարգմանական շարժումը...93
Դոնարա Կարապետյան, Ասար Սեբաստացու «Գիրք բժշկական արհեստի» բժշկարանի գրավոր աղբյուրները...113
Աննա Օհանջանյան, Դավանանքից դավանաք անցնելով. հայ կաթոլիկ Հովհաննես Մշեցին և նրահեղինակած «Բանալի ճշմարտութեան» գիրքը (անգլերեն)...131

ԱՐՎԵՍՏ
Ավետ Ավետիսյան, «Իսահակի զոհաբերության» պատկերագրական տարբերակները հայկական մանրանկարներում...166
Սեդա Մանուկեան, Բռնաշէնի մանրանկարչութեան մի օրինակ (Մատենադարանի ձեռ. 10789)...199
Աննա Արևշատյան, Դիտարկումներ Մակար Եկմալյանի և Կոմիտասի դաշնակած պատարագի մոնոդիաների մեղեդիական մտածողության շուրջ...212

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
Անի Առաքելյան, Սուլեյման Դարաշամբեցի կատակերգակը և նրա նորահայտ երկերը...233
Լուսինե Թումանյան, Հովհաննես Բրգութենցի գանձերն ու տաղերը...268
Հասմիկ Կիրակոսյան, Նորահայտ մի փաստաթուղթ Շուշիում ավետարանական քարոզիչների գործունեության մասին...295
Միհրան Մինասեան, Մշոյ Ս. Առաքելոց, Մատնավանք և Ս. Յովհաննէս վանքերու թեմական գիւղերու, Բասենի ու Թախթի հայկական եկեղեցիներու, վանքերու և գերեզմանատուներու անտիպ ցուցակ (1861-1866 թթ.)...305

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Գէորգ Տէր-Վարդանեան, Հայերէն հնատիպ գրքերի ձեռագիր գրառումների և գրադարանային նշումների Դիւանի կազմութեան ծրագիրը...321
Տաթեւիկ Մանուկեան, Քնարիկ Սարգսեան, Մաշտոցեան Մատենադարանի հնատիպ գրքերի ձեռագիր և գրադարանային նշումները (ընդհանուր պատկեր)...330
Հերմինէ Գրիգորեան, Ցուցակ Լիսաբոնի Կիւլպէնկեան թանգարանի հայերէն ձեռագրերի...350

ԲԱՆԱՎԵՃ
Նարինե Վարդանյան, «Կանոնագիրք հայոց» ժողովածուի զարգացման պատմությունը. ուսումնասիրությո՞ւն, թե՞ խեղաթյուրում...377

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
Մանեա Էռնա Շիրինյան, Բյուզանդագետների համաշխարհային XXIV համաժողովը...420

ՄԱՀԱԽՈՍԱԿԱՆ
Նազենի Ղարիբյան, Վասն կենաց եւ գործոց Նինայի Գարսոյեան (1923-2022)...432

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԵՍԻ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ...438

 

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
Բանբեր Մատենադարանի N34